Nytt kontorbygg midt i Stavanger sentrum

Nordbøgaten 4

Kontorseksjoner for 3-12 personer

Skansegaten 15-19

Lager og kontor i Hillevåg

FLINTEGATEN 2-4